Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

O nás

Ochrana osobních údajů

V této sekci naleznete informace o zajištění ochrany osobních údajů, se kterými je v rámci činnosti společnosti nakládáno. Dokumenty byly vytvořeny s přihlédnutím k Nařízení Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Login