Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vychováváme si své budoucí zaměstnance!

 

Navázali jsme spolupráci s níže uvedenými školami, kde se studenty snažíme motivovat v rámci stipendijního programu, ve kterém odměňujeme žáky za jejich studijní výsledky.

 

Studenti těchto oborů mají možnost během studia absolvovat ve firmě Silnice LK a.s. placenou praxi, kde se mohou aktivně zapojit do různorodé pracovní činnosti a získávat odborné dovednosti od našich dlouholetých a zkušených zaměstnanců.

 

V rámci spolupráce se středními školami jsme natočili náborové video, pro budoucí studenty těchto středních škol.

 

Silnice LK - náborové video

 

SŠRandovkaISŠ

            

Login