Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Letní údržba

ÚDRŽBA A OPRAVY SE ROZDĚLUJÍ NA:

 • povrchové úpravy
 • běžná údržba
 • souvislá údržba
 • konstrukční opravy
 • lokální úprava
 • souvislá oprava nebo rekonstrukce
 • údržba zeleně
  • kosení travních porostů (strojně)
  • likvidace pařezů frézováním
  • rizikové kácení stromů
  • likvidace náletových dřevin

 

Silnice LK a.s. vlastními výkony zabezpečuje běžnou údržbu převážně v těchto činnostech:

 • čištění vozovek
 • opravy povrchu vozovek
 • mytí, čištění, opravy, výměny svislých dopravních značek
 • čištění, nátěry, opravy ocelových svodidel, zábradlí, ocelových sloupků
 • údržba krajnic, příkopů, rigolů
 • údržba zdrží, vpustí, šachet
 • štěpkování, likvidace polomů, řez a průklest, likvidace pařezů, kácení
 • kosení travních porostů

 

Rozlišení údržby a oprav

Čištění a opravy komunikací

Čištění a opravy komunikací:

 • čištění vozovek předsazeným nebo zavěšeným koštětem
 • čištění vozovek samosběrem
 • mytí vozovek a kanalizace tlakovou vodou s rozstřikovací lištou
 • výspravy výtluků tryskovou metodou asfaltovou emulzí s kamenivem mechanizací TURBO
 • výspravy výtluků asfaltovou směsí za tepla i za studena, strojně nebo ručně, do vyfrézovaných nebo nefrézovaných obrazců
 • frézování vozovky

Obnova a údržba

Obnova a údržba dopravního značení:

 • čištění svislého dopravního značení /SDZ/ strojním i ručním mytím
 • výměna SDZ na původním stojanu
 • zřízení SDZ včetně stojanu a patky
 • zřízení a obnova vodorovného dopravního značení /VDZ/
 • pronájem SDZ, betonových svodidel a semaforů
 • označení objízdných tras

Obnova a údržba silničního příslušenství

Obnova a údržba silničních objektů:

 • nátěry svodidel a zábradlí s očištěním
 • výměna, opravy nebo nové zřízení svodidel a zábradlí
 • výměna nebo nové zřízení směrových sloupků
 • osazení zpomalovacích pruhů /retardérů/
 • obnova nebo nové zřízení dopravního zrcadla
 • seřezávání krajnic, čištění a hloubení příkopů
 • opravy čištění a zřízení propustů, čištění a opravy uličních vpustí
 • kosení travních porostů, likvidace pařezů frézováním
Login